Maltose/ Glucose – 25 kg plastic box

Product Mantoza/ Glucoza – 25 kg box
Packaging 25 kg box
Price Contact

 

Tư vấn & đặt hàng: 0255. 3821.154