Maltose/Glucose – 25kg plastic box

Product Mantoza/Glucoza – 25kg box
Packaging 25kg box
Price Contact

 

Tư vấn & đặt hàng: 0255. 3821.154